Kontakt

Wyślij do mnie kopię wiadomości.

“Chata na Zagroniu” jest własnością Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.

Chatą opiekuje się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Organem zarządzającym jest Rada Chatki, tel. 538 372 560.